Meanwhile... the City (Vlaamse Week Gdańsk)

Tijdens de Vlaamse Week presenteren Gentse kunstenaars en filmmakers hun werk in, op en rond Łaźnia 2, Centre for Contemporary Art (Nowy Port, Gdańsk, PL).

za 14 - za 21.03.2015

Łaźnia, 2 Centre for Contemporary Art

foto's: Adam Bogdam & Line Boogaerts

 

Meanwhile …… the city
Vlaamse hedendaagse kunstwerken en films
    

Videokunst, filmprojecties, fotografie, geluidsinstallaties, 3D mapping, beeldhouwkunst en veel meer in en rond CCA Łaźnia 2

NUCLEOCIRCA-Ciné Privé (B) in samenwerking met Łaźnia (P)

 


Tijdens de Vlaamse Week in Gdańsk (14 t.e.m. 21 maart 2015) worden in CCA Łaźnia 2 hedendaagse kunstwerken en films van Gentse kunstenaars getoond.
De Gentse organisaties NUCLEO en Circa werkten samen met CCA Łaźnia uit Gdańsk, de deelnemende kunstenaars en curatoren gedurende meer dan een jaar aan een gezamenlijk concept. Als resultaat van deze dialoog kan het publiek een mix van werken bekijken van Vlaamse kunstenaars in residentie in Gdańsk, filmmakers en beeldende kunstenaars. De gepresenteerde werken krijgen vorm in het samenvloeien van geluiden, interpretaties, geschiedenis en individuele onderzoeken.
Buiten het gebouw bevindt zich het meetingpoint met een programma van artistieke interventies en screenings: een plek voor ontmoeting en om te ontspannen in aanwezigheid van de kunstenaars.


Tentoonstelling Chapters of the City door Lore Rabaut en Frank Depoorter
(19.03 - 12.04.2015)

Chapters of the City is een duotentoonstelling van Lore Rabaut en Frank Depoorter. Beiden resideerden gedurende tien dagen in Laznia. De stad en haar ruimtelijkheid dient als gemeenschappelijke noemer voor de tentoonstelling. Elke kunstenaar werkt vanuit hun eigen perspectief en ervaringen en zijn zo tot het geheel van de tentoonstelling gekomen.

Voor de tentoonstelling ‘Chapters of the City’ toont Lore Rabaut reeds bestaand en nieuw werk dat vertrekt vanuit de onderlinge relatie tussen stedelijkheid, landschap en muzikaliteit. Zo staan de steden Gent en Gdansk als model voor het creëren van massieve sculpturen en tekeningen waarin fragiliteit, trilling en rytmiek kenmerkend zijn voor het werk. 
Tijdens de tiendaagse residentie in Laznia te Gdansk nam Lore Rabaut de stad onder de loep. Verschillende buurten werden vanuit diverse hoogtes gefotografeerd. De horizonlijnen van de stad Gdansk vormen de basis voor het ontwikkelen van muzikale sculpturen en ruimtelijke partituren. 
Lore Rabaut treed dan ook in dialoog met een Poolse muzikant die de werken op de opening van de tentoonstelling zal vertalen in muziek. 

De werken van Frank Depoorter, gemaakt voor de tentoonstelling Chapters of the City, zijn gebasserd op een vooraf bepaalde wandelroute doorheen het gebied Gdansk, Deze 50 km lange wandelroute vertrekt in het uiterste westen van het gebied Gdansk (Osowa) , loopt doorheen het stadscentrum en eindigd in Swibno, het uiterste oosten van de regio.
De totale fysieke beleving door de snelheid van bewegen en waarneming in relatie tot het geheugen vormt de basis voor het werk. Dit is een werkwijze die ik reeds in verschillende gebieden heb toegepast.
De actie en de traagheid van het wandelen genereerd een specieke waarneming die niet gedomineerd wordt vanuit de visuele waarneming. De herinnering van het moment, en de tijd die ontstaat tussen de actie van het wandelen en de creatie van het beeld, kleurt en vormt het beeld. De associatieve kracht van het geheugen, met de focus op de regio Gdansk.  

Lore Rabaut (1983) en Frank Depoorter (1968) wonen en werken in Gent. Rabaut huurt een atelier bij NUCLEO sinds 2007, Depoorter sinds 2004.
Deze twee kunstenaars werken aan een gemeenschappelijk oeuvre, waarin de autonomie van elke kunstenaar gerespecteerd blijft. Beeldende kunst, architectuur en toegepaste kunst vormen het kader voor hun zoektocht naar de betekenis van "ruimte en diens eigenschappen". De interactie tussen de individuele ervaring en publieke sferen is de rode draad in hun werk. Ze werken in een verscheidenheid van media, waaronder sculpturen, installaties, fotografie en tekenen.   Werken van Belgische kunstenaars in het gebouw en de publieke ruimte:

Line Boogaerts
They almost missed it
(2015 - video, HDV, looped, color)
    

In hotel Heweliusz (het huidige Mercure) keken buitenlandse journalisten in 1980 uit over de stakingen in de Lenin scheepswerf en gaven ze informatie door aan de westerse wereld. Het venster waardoor de journalisten naar beneden keken, vormde een barrière tussen binnen en buiten.. Het vormt de grens tussen twee contrasterende werelden met enerzijds de journalisten en anderzijds de scheepsarbeiders. Communicatie verliep moeilijk tussen beiden, want informatie werd vaak gecensureerd.
Het venster functioneert in dit geval als een scherm: de vertegenwoordigers van de westerse pers waren buitenstaanders die naar de betogingen keken. Ze verstopten zich veilig achter een glazen vlies in het hotel, terwijl de scheepsarbeiders voor hun rechten vochten.
Het hotel stond indertijd symbool voor een kapitalistisch eiland binnen het communistisch systeem. Deze revolutie gaf de aanzet voor een volledige omwenteling binnen Europa.
Het venster is een grens tussen twee publieke ruimtes, een grens tussen twee realiteiten, twee systemen. Line Boogaerts creëert haar eigen tussenwereld. Ze roept beelden op, gebaseerd op getuigenissen en foto's die refereren aan de gebeurtenissen van toen. Het zijn beelden die de Belgische journalisten bijna misten omdat ze zich niet bewust waren van het belang van de omwentelingen.

Line Boogaerts (1986) woont en werkt in Gent en sinds 2013 is zij residerend kunstenaar bij NUCLEO. Ze verbleef in Laznia gedurende 3 maanden.
Line Boogaerts maakt (onder andere) videowerk op basis van monumentale schilderingen en animaties op vensters. Ze gebruikt vensters als canvas voor haar tijdelijke schilderijen, vensters als barrière tussen binnen en buiten, tussen het private en het publieke. Deze acties worden vervolgens omgezet naar videobeelden die op een verrassende wijze tussenruimten en gaten in de realiteit tonen. Ze neemt er foto’s van op verschillende tijdstippen van de dag en laat zo licht en tijd een rol spelen in het werk. Ze veegt stukken weg, schildert bij en creëert zo bewegende taferelen en acties. De tekeningen zijn een symbool voor de belemmeringen om te kijken.


Wannes Goetschalckx
Running
(2014 - video)

Running is een triptiek waarbij drie verschillende schermen tegelijkertijd evenveel verschillende manieren tonen waarop water kan circuleren. De drie schermen tonen dezelfde setting: een centraal geplaatste vierkanten glazen bokaal, half gevuld met water. De eerste video laat zien hoe het water circuleert door middel van een pomp. Snel en luidruchtig, zonder menselijke tussenkomst. In het tweede fragment wordt de bokaal langzaam geleegd via een slang naar een emmer. Op gezette tijden wordt de volle emmer handmatig vervangen door een leeg exemplaar. In de laatste video wordt de traagste methode getoond: zonder behulp van apparatuur wordt het water door iemand opgedronken….

Wannes Goetschalckx (1978) woont en werkt in Gent en is residerend kunstenaar bij NUCLEO sinds 2012. Wannes Goetschalckx creëert performatieve installaties waarin de beperkingen en mogelijkheden van zijn eigen lichaam, ruimtelijkheid, handgemaakte objecten, het spel, humor en beeldtaal een belangrijke rol spelen. Hij plaatst verschillende objecten in een sculpturale omgeving die hij vervolgens zelf inneemt, aanpast en verandert. Hij registreert deze acties en presenteert ze tevens als videowerken.
Goetschalckx verkent het emotionele en fysieke, het ideologische en fantasierijke in verhouding tot het lichaam en de ruimte. Door het opleggen van fysieke en mentale uitdagingen van eigen geest en lichaam laat zijn werk zien hoe eigen beperkingen van de mens wegen op het menselijk bestaan.


Els Viaene
Timekabinet
(2015 - audio-installatie, magneten (luistertool), elektromagneten)   
 

Tijdsbal
Er staat er nog steeds één bovenop de vuurtoren in Nowy Port. Hun eerste tijdsbal dateert van 1876. De tijdsbal was een optisch signaal voor de schippers om hun klok gelijk te stellen zodat ze op volle zee hun lengtegraad konden bepalen. Een ingenieus systeem dat werkt met elektromagneten en tijdssignalen. Maar aan de komst van de tijdsbal gaat een lange geschiedenis vooraf. In Timekabinet neemt de tijdsbal je mee naar andere werelden, vroegere tijden, de wijde zee, ontdekkingsreizen…
Het eindpunt is nog niet bekend.    

Els Viaene (1979) woont en werkt in Gent en is residerend kunstenaar bij NUCLEO sinds 2013. Ze bleef in Laznia voor enkele weken. Viaene begon haar werk als geluidskunstenaar in 2001. Met een set-up van twee kleine microfoons luistert ze, zoomt ze in en vergroot ze de auditieve landschappen rondom ons. De natuurlijke ritmes en texturen van geluiden die in deze landschappen verborgen zijn, vormen de basis van haar werk.
Dit geluidsmateriaal verwerkt de kunstenaar in de vorm van voorstellingen, composities of installaties en maakt zij het mogelijk de luisteraars te laten reizen in denkbeeldige en organische omgevingen.
Door het specifieke gebruik van het geluid binnen een ruimte creëren haar installaties nieuwe ruimten binnen de bestaande, ofwel benadrukken ze de grenzen van die ruimte of laten ze de fysieke grenzen net verdwijnen. Daarbij speelt Viaene vaak met de begrippen zien en horen, de perceptie van wat we zien en horen en hoe ze interfereren met elkaar.


Sarah Westphal
Zwischendenräumen − Tussenderuimtes − Inbetweenspaces
Limited-edition picture book
(2007-09 - 26.5 x 20 cm, with fold-out pages)

Met als uitgangspunt de beelden van het werk Heimsuchen /The House (2007-08), is het architectonische prentenboek Zwischendenräumen - Tussenderuimtes - Inbetweenspaces een fotografisch gelaagd en gevouwen labyrint dat het gevoel van kamers suggereert. Door te bladeren in het boek, wordt de kijker van de ene kamer naar de andere geleid en kan hij als het ware de muren met oud behang aanraken. Door de vele bladzijden te ontvouwen, opent het boek als ‘bezoeker’ de deuren van de verschillende kamers. Zo wordt het boek een mentale ruimte, een mentale architectuur waarin verhalen kunnen ervaren worden. Een boek kan gelezen worden als een huis, en een huis kan worden gelezen als een boek.
Door middel van archeologisch onderzoek, worden in Heimsuchen / The House (2007-08) de lagen van de geschiedenis van het huis geopenbaard of net verborgen, gecamoufleerd en gereconstrueerd door in muren, vloeren en plafonds te graven.
Lagen behang werden afgeschraapt, afgesneden en gesneden. Oppervlakken werden gelakt of met stof bedekt. Gaten achtergelaten door de voormalige haarden werden gevuld met materiaal; elementen als stopcontacten werden gekopieerd en opnieuw geïnstalleerd. Dikke tapijten werden geschoren en werd gevilt met haar. Een cake werd gebakken, gebaseerd op de decoratieve elementen van het interieur. Enkele subtiele ingrepen werden alleen zichtbaar vanuit een specifieke invalshoek, of werden minder zichtbaar hoe langer de bezoeker in de ruimte bleef.
Bovendien creeërt Westphal een verrassende site-specific installatie in Laznia ...

Sarah Westphal (G) (1981) woont en werkt in Gent en is NUCLEO resident sinds 2011. Ze verbleef in Laznia voor enkele weken.
In haar multidisciplinair werk, onderzoekt Westphal de relaties tussen mensen, objecten en hun omgeving. Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek richt zich op hoe kwaliteiten van de plek en architectuur bijdragen aan onze menselijke ervaring, het beantwoorden van vragen zoals hoe een locatie ons fysiek en mentaal beïnvloedt. Hoe nemen we de wereld rondom ons heen waar? Hoe verwijst een ruimte naar haar vroegere bewoners? Wat vertelt een object over haar gebruikers? Welke verhalen kunnen afglezen worden uit de gelaagde geschiedenis van oppervlakken en afdrukken?
In een soort van archeologisch onderzoek, onthult, camoufleert en reconstrueert Westphal de ontbrekende schakels. Door deze minimale en zorgvuldige acties, manipuleert ze de essentie van de gevonden situatie en bouwt ze sober maar complexe site-specific installaties die fysiek kan worden ervaren door de kijker. Sculpturen, foto's en projecties schakelen tussen twee- en driedimensionaliteit, tussen werkelijkheid en fictie.

tBedrijf
The Distillery (Gregg Young)
Reinout Hiel
Aïlien Reyns
en meer


Film repertoire:
Een selectie van de beste films door Ciné Privé Festival: Vlaamse fictie, documentaire, shortfilms en animaties
Klik hier voor meer info over het programma van Ciné Privé
Een selectie van beste shortfilms van Munk Studio
Een selectie van films genomineerd voor the Grand Prix van de 7de editie van het Short Waves Festival

 

 

Locatie
CCA Łaźnia; Strajku Dokerów 5
Gdańsk Nowy Port    

met dank aan
Bart Doucet, Stad GentStad GdanskŁaźniaHaven GentSMart, Thibaut Verhoeven, alle kunstenaars en De Centrale

 

 

|

Lore Rabaut, Horizon of sorrow

Lore Rabaut, 'Gradow Sight, 46m high' (2015)

Lore Rabaut, Monument for Mia

Lore Rabaut, Antropoceen

Frank Depoorter, Panorama (2014 - hout, leder, textiel - 225/107/106 cm)

Sarah westphal, Zwischendenräumen − Tussenderuimtes − Inbetweenspaces (2007-09)

Lore Rabaut, Shipsong

Wannes Goetschalckx, Running

Line Boogaerts, They almost missed it (2015)

Line Boogaerts, They almost missed it (2015)

Sarah westphal, Zwischendenräumen − Tussenderuimtes − Inbetweenspaces (2007-09)

Sarah westphal, Zwischendenräumen − Tussenderuimtes − Inbetweenspaces (2007-09)

Els Viaene, Timekabinet, 2015

Els Viaene

Frank Depoorter, Cabinet M (2014 - hout, leder, plaaster - 153/53/42 cm)

Frank Depoorter, Mary (2014 - Droge naald - 31,5/38,5 cm)

Frank Depoorter, Four Corners (2014 - droge naald - 4x 82/58 cm)