publicatie Moscou-Bernadette

do 11.10.2012

Een onderzoek naar een duurzame relatie tussen beeldende kunst, het stedelijk weefsel en haar bewoners.

Aan de hand van een aantal  acties in de buurten Moscou en Bernadette kreeg het project de afgelopen zes jaar langzaam maar zeker vorm in de wijken, en geven de wijken vorm aan het project. Door het uitwisselen van contacten en een langdurige aanwezigheid in de wijken onderzochten we hoe actuele kunst een unieke plek kon verwerven in Moscou en Bernadette. We wilden daarom vooral een dialoog aangaan met de bewoners en werken vanuit de realiteit van hun wijk. Ter plaatse werkten we intensief samen met lokale partners.

Door in fases op mensenmaat te werken, hielden we de verwachtingen vanuit de buurt en van de kunstenaars op schaal. Elke fase hield een aantal acties of evenementen in en vormde een afgerond geheel binnen het project. Door het nastreven van tastbare en haalbare doelen die uitgaan van de wijkbewoners zelf, probeerden we een wederzijdse vertrouwensrelatie op te bouwen die tot een mooie vriendschap kon leiden.

De zichtbaarheid van het project in de wijken was niet te zoeken in tentoonstellingsparcours of installaties van permanente kunstwerken maar wel in de ontmoetingen tussen mensen, in de acties die we organiseerden en soms ook in de tastbare sporen die zij nalieten, maar nog meer in de herinneringen en de verhalen die hieruit ontstonden. 

Zowel startende als doorwinterde kunstenaars uit binnen- en buitenland werden aangezocht om kennis te maken met de buurten en voorstellen te formuleren waarin bewoners konden participeren. Het partnerschap van S.M.A.K. hield de continue begeleiding van de kunstenaars en hun traject in de buurten in. Dienst Kunsten bewaakte het sociaal-artistieke onderzoek en de brug naar de stad. vzw NUCLEO bouwde mee aan het inhoudelijk traject en beheerde de betrokken atelierruimtes in Bernadette.

Op 11 oktober stellen we graag de publicatie voor, die alle projecten van de voorbije jaren, met elkaar verbindt. In aanwezigheid van betrokken kunstenaars en medewerkers, welkom vanaf 17:00 in S.M.A.K. Inschrijven is aangeraden en kan via els@smak.be.

 

Buurtwerking Moscou & Bernadette

Gustaaf Callierschool

Hugo Azcuy Castillo

Koen Broucke

cirQ vzw

Saar De Buysere

Frank Depoorter

Stief Desmet

Anno Dijkstra

Anja Hellebaut

Kapotski

Bart Lodewijks

Emilio Lopez Menchero

Pierre Muylle

Olivier Provost

Annelies Vanbelle

Wim Van Gotha