W.I.J.

do 07.12.2006 - di 03.04.2007

Het idee een collectief werk te realiseren ontstond een jaar geleden in Nucleo. W.I.J. ging een eigen metaplatform ontwikkelen van waaruit de kunst kon gedacht worden. Het medium dat dit doel zou verwezenlijken: een schaalmodel van een museum. 

De term - museum - blijkt echter niet zomaar vrij hanteerbaar; onze denkpiste werd snel geplaatst in het licht van een nieuw museum als instituut. W.I.J. is daarentegen een kunstenaarscollectief, geen instelling met een concreet beleid. W.I.J. nodigt wel alle actoren van het kunstenlandschap uit om samen de koers van ons schip te bepalen. In het voorbije jaar hebben we dan ook geopteerd voor een langzame, maar dynamische ontwikkeling.

Nu, één jaar later keert het W.I.J. terug naar haar ontstaansgrond met een tentoonstelling in het hart van Nucleo. De tentoonstelling wordt opgevat als een tweeluik; in december tonen we ‘Mount WIJ’, een installatie die ons portretteert als collectief. Dit werk benadrukt de kern van het W.I.J. ; het idee dat het kunstenaarsschap niet noodzakelijk een individueel manifest moet vertegenwoordigen. 

In januari zal een installatie te zien zijn van ons museum als vermenigvuldigbaar gegeven.