Reinhart De Grendel

do 05.05 - do 30.06.2005

“Reinhart De Grendel, de jonge fotograaf die in de jaren negentig ophef maakte met ambitieuze, nauwkeurig in scène gezette taferelen waarin droom en symbool een grote rol speelden, is terug met een al even intensief project, waarin hij aantoont dat hij niet van plan is in de door hemzelf uitgezette sporen vast te lopen.
Dit keer betreft zijn project een aantal hoogst intensieve vrouwelijke portretten, gefotografeerd in een duister zwart-wit, met een al even bevreemdende werking. Alsof deze figuren zijn losgesneden uit hun eigen particuliere dromen, geven zij zich op een intieme en tegelijk anonieme wijze bloot aan zijn registrerende camera.
De hier tot stand gekomen beelden van acties die vrouwen uit vrije wil voor zijn camera uitvoerden, stollen tot iconen die met grote zin voor nauwkeurige dosering en het juiste begrip voor beeldspraak en affect tot stand zijn gekomen. Hun uitdrukking, hun houding en de wijze waarop ze de camera confronteren, tonen ons ondoorgrondelijke en toch ergens intiem bekende wezens.
Mensen zoals u en ik, die door de tover van de camera veranderen in iets ongrijpbaars. Iets met de allure van onbegrijpelijke schoonheid en huiver.”

Stefan HERTMANS

Vu&Compris 6